içerik yükleniyor...Yüklenme süresi bağlantı hızınıza bağlıdır!

KARTAL’DA‘ MARMARA DENİZİ GÜNÜ’ DOLAYISIYLA SAHİL TEMİZLİĞİ YAPILDI

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği ve İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencilerinin destekleriyle Çevre Haftası kapsamında Kartal sahilinde geniş katılımlı bir temizlik etkinliği düzenledi. Etkinlik, doğa severlerin ve gönüllülerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

KARTAL’DA‘ MARMARA DENİZİ GÜNÜ’ DOLAYISIYLA SAHİL TEMİZLİĞİ YAPILDI
Haberi Sesli Dinle

Kartal Belediyesi tarafından doğayı koruma bilinci oluşturmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklere sahne olan “TürkiyeÇevreHaftası”busene; 3-8 Haziran tarihleri arasında dört gün süren bir organizasyonla kutlandı.

Çevrebilinciningeliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğ ive sıfır atık konularında ortaya koyduğu çevreci politika, proje ve hizmetlerle farky aratan Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, doğal kaynakların giderek azaldığı ve çevre kirliliğinin arttığı günümüzde, çevreyi ve doğayı korumanın önemini, düzenlediğ ietkinliklerle kutladı. Sözkonusuetkinliklerkapsamında ‘8 Haziran Marmara DeniziGünü’nde,KartalBelediyesiİklimDeğişikliğiveSıfırAtıkMüdürlüğü, Marmara Belediyeler Birliği ile İstek Özel Uluğbey Okulları öğrencilerinin destekleriyle dalgıçlar eşliğinde denizaltı dip temizliğiçalışması ve çevre temizliğ iyapıldı.  KartalBelediyesiBaşkanYardımcısı Dr. Dilek Kars,KartalBelediyesiBaşkanVekiliOlcayÖzgön, KartalBelediyesiBaşkanYardımcısı Av. HayriDoğruyol, meclisüyeleri,  birim müdürleri ve mahalle muhtarlarıda sahil temizliğinde doğa severlere eşlik etti.Etkinlikte, dalgıçlardenizindibinedalarakdeniztabanınabatmışçöpleritoplarken, sahilboyuncagönüllülersahilkordonundakapsamlıbirtemizlikçalışmasıgerçekleştirdi.Dalgıçlar, denizdibindenplastikşişeler, tenekekutularvediğeratıkmaddeleritoplayarakMarmara Deniziveçevreyeolanduyarlılıklarınıgösterdi. Sahildetoplananatıklar, geri dönüşüm veuygunbertaraf için ayrıştırıldı.

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Çevre Miras Bırakma Amacımız Var

KartalBelediyesiBaşkanVekiliOlcayÖzgön, etkinlikleilgiliyaptığıaçıklamada, “Bu türetkinlikler, çevrebilinciniartırmakvetoplumsalduyarlılığıyükseltmek için büyükönemtaşıyor. Marmara BelediyelerBirliğiveİstekÖzelUluğbeyOkullarıöğrencilerinindesteğiylegerçekleştirdiğimizbutemizlikçalışması, geleceknesilleredahatemizveyaşanabilirbirçevrebırakmaamacımızınbirparçasıdır,” dedi.

EtkinliğekatılanİstekÖzelUluğbeyOkullarıöğrencileri, çevreyeduyarlılıklarıvedoğasevgileriiledikkatçektiler. Öğrenciler, ellerineeldivenlerinitakaraksahildeçöpleritopladıveçevrebilincininyaygınlaşması için diğerkatılımcılaraörnekoldu. ÇevreHaftasıboyunca her günKartal’ınçeşitlibölgelerindedoğaileiçiçeetkinliklergerçekleştirenKartalBelediyesiİklimDeğişikliğiveSıfırAtıkMüdürlüğü,katılmcılardantebrikveteşekküraldı.Son olarak denizindibindendalgıçlartarafındançıkartılançöplerKartalBelediyesi Su SporlarıMerkezi’nde toplanarak geri dönüşüm için ayrıştırılmaya gönderildi.

 

Tarih: 09-06-2024

FACEBOOK YORUM
Yorum